Meist lähemalt

Mida teeme ja miks teeme?

Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ on 2009. aastal asutatud naisettevõtjaid koondav ühendus, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on Eesti naiste aktiivsem osalemine ettevõtluses ja ühiskondlikus elus. Ühingul on 2018. aasta sügise seisuga 56 liiget, kellest enamus on Raplamaal tegutsevad väikeettevõtjad, ettevõtete võtmepositsioonidel töötavad naised, õpetajad, kunstnikud ning aktiivsed inimesed. Liikmete arvu jätkuv kasv näitab ühingu tugevust ja vajalikkust.

 

Naisi ühendab positiivne eluhoiak, kodukoha väärtustamine, pereväärtuste asetamine esikohale, turvalise elukeskkonna säilitamine maapiirkonnas, edasipüüdlikkus, kultuurihuvi, õppimistahe ja Raplamaa jätkusuutlik areng. Aastate jooksul on ühing korraldanud nii oma liikmetele, kui ka avalikkusele suunatud koolitusi, teemaõhtuid, kontserte, teatrietendusi, loodusmatku, ettevõtete külastusi nii maakonnas kui väljaspool, kunstiprojekte, meelelahutustunnustus- ja turundusüritusi jne.

Kas teadsid

Kas teadsid

Rapla maakond on nii otseses kui ka ülekantud tähenduses lättekoht: siit saavad alguse suured jõed, uued ideed ja koolkonnad.
neid fakte

neid fakte

Läbi Raplamaa jooksevad mitmesugused looduslikud, keelelised ja kultuurilised piirid.
Raplamaa

Raplamaa

Raplast võib läbi sõita Tallinna–Pärnu või Tallinna–Viljandi maantee kaudu.
kohta

kohta

Maaliline ja suhteliselt vaikne elukeskkond meelitab kohale hulgaliselt linnakärast väsinud tallinlasi, kes rajavad siia oma kodu.
MTÜ TUTVUSTUS

ÜHINGU LOOMISE LUGU

2006. aasta 8. märtsil avati Raplamaa Arendus-Ettevõtluskeskuse initsiatiivil naisettevõtluse teabekeskus FemNet, mida rahastas EL Läänemere riikide naistele ettevõtlikkuse edendamise toetusprogramm INTERREG. Meetme eesmärgiks oli maapiirkondade naisi kutsuda koostööle ja edendada ettevõtlust. Võrgustikuga liitus ligi 160 naist. Mitmel aastal korraldati Naistepäeva ja käidi naiste juhitud ettevõtteid külastamas. Hakkas tekkima kindel kooslus ning rahastusperioodi lõppedes asutati võrgustiku aktiivsemate naiste eestvedamisel 2009. aasta juunikuus mittetulundusühing Ettevõtlikud Naised Raplamaal.

Tegutsenud 20 aastat0%
Ambitsioonikad0%
Algatajad0%
Osavõtlikud0%
Katrin Klaebo

Katrin Klaebo

Siret Elmi

Siret Elmi

Leyandra Cropped

Andra Liibek

Kaidi Mikkus

Kaidi Kornak

Mary Mägi

Mary Mägi

Koostöö

Ühingu aktiivsemad liikmed on kaasatud maakonna arengut puudutavatesse töörühmadesse, on noorematele ettevõtjatele mentoriteks ja kutsutud tunnustusürituste hindamiskomisjonidesse. Iga-aastaseks suursündmuseks on olnud naistepäeva paiku toimuv Naiste Päev. Ühingu juhatuse liikmed võtavad osa nii maakonna, kui Rapla valla pikaajaliste arengustrateegiate koostamise aruteludest.

RAPLAMAA AASTA TEGU 2018

PARIMATE ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMINE 2018

NAISTEPÄEV 2018 – VÕRDSED VÕIMALUSED

ETTEVÕTLUSNÄDAL 2018

RAPLAMAA TÄNUGALA 2018

PARIMATE ETTEVÕTJATE TUNNUSTAMINE 2017

KOOLITUS “MINA OLEN MINA” 2017

RIIGIKOGU KÜLASTUS 2016

Meie missioon ja väärtused

Paku välja järgmise kuu tsitaat!?

Kuu tsitaadid

67

Ühingu liiget

11

Tegutsemis aastat

47

Keskmine vanus

242

Tekitatud töökohta

11

2017 käive (milj)