Astu Liikmeks

Liikme avaldus

Olen tutvunud Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ põhikirjaga ja soovin arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi. Tean ja kasutan põhikirja punktis 3 olevaid liikme õigusi ja täidan liikme kohustusi.

Soovin astuda MTÜ liikmeks.

Liikmeks astumisel täida allolev vorm