Raplamaa Nokia on ettevõtlikud naised

Raplamaa Nokia on ettevõtlikud naised

Kas olete tähele pannud, et Raplamaa kõiki suuremaid kultuurisündmusi väisab kamp särasilmseid ja energilisi naisterahvaid, kes võimalusel pead koos midagi arutavad, üheskoos pilti teevad ja seejuures väga head välja näevad?

Mina märkan neid naisi tihti, sest nad on kultuurilembesed ja oma kambavaimuga silmatorkavad. Sageli võib ka juhtuda, et nad ise on nende sündmuste korraldamise taga või seda toetamas.
Need müstilised naised, kellest ma räägin, on naisettevõtjaid koondava ühenduse Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ liikmed, kes lisaks sellele, et nad on enamasti ettevõtete omanikud või ettevõtetes võtmepositsioonidel töötavad naised, leiavad energiat ja aega, et panustada oma pere kõrvalt ka kogukonda.

Raplamaa Sõnumid