LEADER-projektitoetusega, strateegia meede: 2

LEADER-projektitoetusega, strateegia meede: 2

LEADER-projektitoetusega, strateegia meede: 2
Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine Raplamaal.

 

Raplamaal ühendavad väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjaid neli ettevõtjate organisatsiooni –
Ettevõtlikud Naised Raplamaal (ENR), Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus (MEPÜ), Raplamaa
Ettevõtjate Ühing (REÜ) ja Raplamaa Turism (RT). Tegemist on tugevate organisatsioonidega, mis on
oma liikmete huve teenindanud palju aastaid, läbi erinevate tegevuste.

Nelja organisatsiooni ühisprojektina läbiviidav suveseminar toimus 25-26. juulil 2019 aastal Eismal,
Eisma Külalistemajas, Lääne-Virumaal. Programm sisaldas meeskonnatöö praktilisi harjutusi, kui ka
seminari, kus koolituse viis läbi mälutreener Tauri Tallermaa. Meeskonnamänge ja spordivõistlusi
korraldas Suur Seiklus OÜ. Ühiselt liiguti ka loodusradadel.
Järgmisel päeval külastati Rakvere Linnavalitsust, kohtuti linnavalitsuse töötajatega, tutvuti
linnavalitsuse põneva hoonega ning kohtuti ka Lääne- Virumaa Ettevõtlikud Niased MTÜ, Lääne-Virumaa
Arenduskeskuse juhiga ning Lääne-Virumaa Turismi MTÜ esindajatega.

Suvepäevadest võttis osa 69 ettevõtjat koos kaaslastega ning Raplamaa Arendus- ja
Ettevõtluskeskuse töötajad.
Käesoleva projekti puhul oli tegemist esmakordselt nelja organisatsiooni ühisprojektiga, mille
korraldamisest võtsid osa eelpoolnimetatud kõikide ühingute juhatused ja mis oli suunatud kõikidele
ühingute liikmetele.
Eesmärgiks oli ettevõtjate koostöövõimaluste laiendamiseks läbi uute kontaktide loomise aktiviseerida
piirkonna ettevõtlikust ja ettevõtlust.