Moldova naiste ja noorte osaluse suurendamine ettevõtluses.

Moldova naiste ja noorte osaluse suurendamine ettevõtluses.

Moldova naiste ja noorte osaluse suurendamine ettevõtluses.
Ilvi Pere

Viljandimaa Omavalitsuste Liit koostöös Eesti Seltsiga Moldovas viis 2022-2023 aastatel läbi projekti
mille eesmärgiks oli Moldova naistele ja noortele võimaluste loomine ettevõtlusega alustamiseks.
Projektiga kutsuti liituma Strășeni, Orhei, Criuleni, Jaloveni omavalitsuste ettevõtlushuvilisi.
Projekti I etapis toimus alustava ettevõtja koolitus koroonast tulenevate piirangute tõttu veebis.
2022. aasta septembris käisid koolitajad Moldovas, kus jätkati koolitusega. MTÜ Ettevõtlikud Naised
Raplamaal liige Ilvi Pere õpetas huvilistele musta leiva tegemist ning rääkis meie ühingust.
Novembris tutvus grupp moldovalasi Eesti väikeettevõtjatega Viljandi-ja Raplamaal. Raplas külastati
Rabava Raplamaa poodi, Mermel Trade Oüd. Õhtusel koosviibimisel Luhtre talus tutvustas juhatuse
lige Katrin Klaebo lähemalt naisettevõtjate ühenduse tegevusi. Seal tekkis ka mõte alustada
koostööd.
Projekti viimases etapis kohtusid mentorid Eestist alustavate ettevõtjatega Moldovas. 17.03 kirjutati
alla koostööleppele, milles Noorte Ettevõtjate Ühenduse president Igor Jerehi ja MTÜd Ettevõtlikud
Naised Raplamaal esindav Ilvi Pere kirjutasid alla koostööleppe, et vahetada kogemusi, arendada
sõprussuhteid, korraldada ühisüritusi ja koolitusi.

Eesti Kultuuriselts Moldovas ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Toetajad: Eesti Vabariigi Välisministeerium, EstDev