HEA KODANIK

HEA KODANIK

Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ on asutatud 2009 aastal aktiivsete naiste, mõttekaaslaste ettevõtmisel. Asutamisele eelnes väike eellugu, kui maakondlike arenduskeskuste juurde loodi 2006 aastal FEM NET, mille eesmärgiks oli kaardistada Balti mere regioonide naisettevõtjad ja luua võrgustikke. Mõne aastaga tekkis Raplasse tuumik naistest ja ühingu esimesel koosviibimisel avaldas 17 naist soovi ühingusse astuda. Juriidiline vorm mittetulundusühing tundus nii siis, kui ka nüüd meie tegevusteks kõige parem väljund. Ühingu põhikirjaliseks eesmärgiks on Eesti naiste aktiivsem osalemine ettevõtluses ja ühiskondlikus elus. 2019 aasta sügiseks on ühingusse koondunud 66 naist ning liikmeskonna pidev kasv näitab ühingu tugevust ja vajalikkust.

2019 aasta möödus juubelihõnguliselt, tänaseks kümme aastat tegutsenud tugevasse organisatsiooni kuuluvad ettevõtjad, ettevõtete võtmepositsioonidel töötavad naised, õpetajad ja kunstnikud. Ühingu tegevust juhib viieliikmeline juhatus, kellele töötasu ei maksta. Kõiki liikmeid ühendab positiivne eluhoiak, kodukoha väärtustamine, pereväärtuste asetamine esikohale, turvalise elukeskkonna säilitamine maapiirkonnas, edasipüüdlikkus, kultuurihuvi, õppimistahe ja kokkuvõttes Eesti elu paremaks muutmise soov. Liikmeskonnale pakutav sisaldab nii hariduslikku, õpetlikku, kui ka kvaliteetset meelelahutust ja seda eelkõige oma kodumaakonnas. Ühiselt ristturundadatakse üksteise tooteid, külastatakse messe, vahetatakse erialased muljeid ja rõõmustatakse saavutuste üle. Kasvatame oma liikmetes enesekindlust, ühtekuuluvustunnet, teavitame erinevatest töö- ja ettevõtlustrendidest sooviga, et meie liikmed oleksid kursis kõigega ja oleksid konkurentsivõimelised. 2017 aastal oli meie ühingu liikmete poolt loodud 250 töökohta maakonnas, aastakäive kokku 11 miljonit eurot. Tegutsetakse väga paljudes erinevates valdkondades ning mitmel naisel on ettevõtted ka mujal, mitte vaid Raplamaal.

Märkamatult on aastad möödunud, tehtud on väga palju erinevaid tegevusi. Esimestel aastatel korraldasime koolitusi, käisime tutvumas oma liikmete ja teiste maakondade ettevõtetega, Saime kokku kord kuus ja arutasime ettevõtjatega seonduvat. Iga- aastaseks suursündmuseks sai Naistepäeva pidulik tähistamine, seda traditsiooni oleme jätkanud tänaseni. Kui alguses oli meie tegevus suunatud vaid liikmetele, siis oleme viimastel aastatel pigem suunatud avalikkusele.

Seitse aastat korraldasime Raplamaa aasta ema sündmust koos Raplamaa Maavalitsusega, kuid seoses haldusreformiga sündmust enam maakondlikul tasandil ei korraldata. Endiselt on meil vähemalt üks sündmus kuus, korraldame koolitusi, loodusmatku, reise, ettevõtete külastusi, raamatuesitlusi, kontserte, õpitubasid, kultuurisündmusi jne. Oleme algatanud mitmeid heategevuslikke projekte suunatuna lastele, neid ka läbi viinud ning palju aastaid olime Saagu Valgus Fondi tegevuste toetajad.

Viimased viis aastat oleme kaasatud partneriks Raplamaa Arendus-Ettevõtluskeskuse Ettevõtlusnädala mitmete sündmuste läbiviimisel. Meie ühingu pikaajalise ettevõtluskogemusega naised osalevad mentorprogrammis mentoritena ja alles alustavad ettevõtjad mentiidena. Esitame oma tublisid naisi erinevatele tunnustusüritustele nominentideks nii maakonnas, kui väljaspool. Meiega arvestatakse maakonna tasandil, juhatuse liikmed on osalemas nii maakonna, kui ka Rapla valla arengustrateegiate väljatöötamise töögruppides. Mitmed liikmed on koolides ettevõtlusõpetajad oma põhitöö kõrvalt. Väga hea koostöö on meil kujunenud ETK Andras MTÜ-ga ja Loov Eesti MTÜ-ga , ENUT-iga, samuti mitme naisorganisatsiooniga üle Eesti.

Uue kino valmimisega Rapla kesklinnas aga sündis täiesti uus idee. 2019 märtsis korraldasime esimest korda Naiste Ööde Filmifestivali. Ajastus sobis suurepäraselt meie ühingu kümnenda tegutsemisaasta tähistamisega ning ka traditsiooniliselt on naistepäeval väga sügav tähendus. Esimese festivali pühendasime lähisuhtevägivalla vastu võitlemisele. Lisaks filmiprogrammile oli teemadest kantuna Raplamaa juurtega klaasikunstnike näitus ning “elavas raamatukogus”rääkisid oma lugusid naised, kes on vägivaldsest suhtest väljunud. Oli raamatuesitlusi jm. Festival oli edukas, tõi saali palju vaatajaid, sai hea tagasiside ja oleme otsustanud seda korraldada igal aastal märtsikuus ja fookusesse võtta igal aastal just need teemad, mis on ühiskonnas terava tähelepanu all. Festivalil olid head toetajad, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapital ning Raplamaa eraettevõtjad. Meie ühingu 40 naist lõid kaasa korralduses, ilma nendeta ei oleks see kindlasti olnud nii edukas. Festivalile aitas filmid tuua Pimedate Ööde Filmifestivali tiim Tiina Lokki juhtimisel ja loominguliseks nõustajaks oli Kadri Kõusaar.
Suvel, juulikuus korraldasime esimest korda koos Raplamaa teiste aktiivsete ettevõtlusühingutega suvepäevad mere ääres, mis oli väga meeleolukas ja soov on ka seda traditsiooni jätkata.

Filmiteemadest kantuna jätkus 2019 aasta ja novembrikuu ning pühendasime esimesele naisfilmirežissöörile Leida Laiusele mälestusnäituse Rütmani galeriis ja näitasime Rapla kinos tema filmipärandisse kuuluvaid filme. Filmiarhiiv ja Leida Laiuse lähedased aitasid sellele kaasa. Samas asutasime Leida Laiuse mälestusauhinna, mille andsime üle filmirežissöörile Marianne Kõrverile. Novembrikuu lõpetasime PÖFFiga, tõime esimest korda PÖFFi ajal Rapla kinno kaks filmi.

Meid ja meie tegevusi on aastate jooksul tunnustatud mitmel korral, 2012 aastal tunnustas Rapla Maavanem meid Ettevõtja Sõber tiitliga, Täiskasvanuõppe Nädala raames tunnustati meid 2017 aastal, kui Õppijasõbralik organisatsioon, kuid selle aasta lõpp tõi meile toreda üllatuse- pälvisime RAPLAMAA AASTA TEGU 2019 tiitli, Naiste Ööde Filmifestivali NÖFF eest.

Ideedest meil puudu ei tule, meid ei heiduta Tallinna lähedus, pigem ikka innustab. Elu keeb kõikides maakondades, valdades, külades. Loodame, et meie ühingu tegevused näitavad eeskuju ka teistele. Tere tulemast Raplasse Naiste Ööde Filmifestivalile märtsis 2020.

Foto autor: Aare Hindremäe.

 

Hea Kodaniku talvenumber.