Raplamaa Aasta Ema

S T A T U U T
AUNIMETUS JA MAAKONDLIK TIITEL “RAPLAMAA AASTA EMA”

1. Maakondlikku tunnustamisüritust Raplamaa aasta ema korraldab Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ koostöös Raplamaa valdadega ja Rapla Maavalitsusega.
2. Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ koordineerib kogu projekti ning teavitab kohalike valdade esindajaid, esitamaks oma valla kandidaat.
3. Aunimetus Raplamaa aasta ema omistatakse igal aastal emadepäeva eelsel pidulikul tunnustamisüritusel ühele emale, kelle peres kasvab kaks või enam last.
4. Aunimetus antakse emale, kes tegutseb silmapaistvalt oma töö või loomingu alal ja kes oma isiksusega rikastab nii oma lapsi kui ka paljusid teisi enda ümber.
5. Iga Raplamaa vald esitab oma valla käesoleva aasta aunimetuse saaja maakondlikule tunnustamisüritusele.
6. Maakondlikule tunnustamisüritusele saab iga vald esitada vaid ühe kandidaadi.
7. Esitatavate kandidaatide puhul tuleks silmas pidada seda, et sama kandidaat ei oleks
saanud varasemalt Raplamaa aasta ema maakondlikku tiitlit.
8. Vald esitab oma valla käesoleva aasta aunimetuse saaja kirjaliku ettepanekuna Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ-le vastavalt sellekohases kirjas märgitud kuupäevaks.
Ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
– kandidaadi nimi ja elukoht
– laste arv, vanused ja nimed
– kandidaadi töökoht ja amet
– kandidaadi teenete loetelu või tegevuse kirjeldus
– ettepaneku tegija nimi
9. Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ korraldab koostöös Rapla valdadega rotatsiooni korras emadepäevale pühendatud piduliku tunnustamisürituse, kuhu on kutsutud aunimetuse saaja oma pereliikmetega, valdade esindajad ja maavalitsuse esindajad.
10. Aunimetus omistatakse kõikidele käesoleval aastal Raplamaa valdade poolt esitatud kandidaatidele.
11. Raplamaa aasta ema maakondlik tiitel omistatakse ühele kandidaadile, kes on äramärgitud Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ juhatuse poolt.