MTÜ tutvustus

MTÜ tutvustus 

2006. aasta 8. märtsil avati Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse poolt naisettevõtluse teabekeskus FEM NET, mida rahastas INTERREG. Võrgustikuga liitus koheselt 166 naist. Projekti rahastuse lõppedes loodi
Rapla võrgustiku aktiivsemate naiste eestvedamisel 21. juunil 2009 a. MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal. Asutajaliikmeid oli 5, juhatuse liikmete arv oli 3 ning ühinguga liitus koheselt 16 naist. 2014 aasta maikuust alates juhib ühingu tegevust viieliikmeline juhatus ning liikmeid 2017 a. jaanuarikuus on 43.

MTÜ põhikirjaliseks eesmärgiks on eesti naiste aktiivsem osalemine ettevõtluses ja ühiskondlikus elus.
Iga kuu toimub üks sündmus: ettevõtjate külastus, hommikukohvi huvitava esinejaga, koolitus, seminar. Ühing on  tegevusaastate jooksul tõestanud end maakonnas, kui jätkusuutlik tegusaid naisi ühendav organisatsioon, mida näitab ühingu liikmete pidev kasvav trend.

Aasta esisündmuseks on naistepäeva paiku toimuv Ettevõtlike Naiste Päev, samuti osaleme juba mitmel aastal traditsiooniks saanud, RAEK-i poolt korraldataval  Ettevõtlusnädalal ning ühing korraldab ning viib läbi iga-aastast AASTA EMA valimist maikuus.
MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal sõprusühingud ja võrgustikud:

Ühingud:
Rapla Ettevõtjate Ühing
Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus
Läänemaa Mentorklubi
ETNA Eestimaal
Võrumaa Naiste Ühendust
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Naisettevõtjate võrgustikud:
Harjumaal
Pärnumaal
Järvamaal