MTÜ tutvustus

MTÜ tutvustus 

2006. aasta 8. märtsil avati Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse poolt naisettevõtluse teabekeskus FEM NET, mida rahastas INTERREG. Võrgustikuga liitus koheselt 166 naist. Projekti rahastuse lõppedes loodi Rapla võrgustiku aktiivsemate naiste eestvedamisel 21. juunil 2009 a. MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal. Asutajaliikmeid oli 5, juhatuse liikmete arv oli 3 ning ühinguga liitus pea koheselt 16 naist. 2014 aasta maikuust alates juhib ühingu tegevust viieliikmeline juhatus ning liikmeid 2018 a. sügisel on 49.

MTÜ põhikirjaliseks eesmärgiks on eesti naiste aktiivsem osalemine ettevõtluses ja ühiskondlikus elus.
Pea iga kuu toimub ühingu liikmetele üks sündmus: ettevõtjate külastus, hommikukohvi huvitava esinejaga, koolitus, matk loodusesse, loomingulised tegevused, eduseminarid. Ühing on  oma tegevusaastate jooksul tõestanud end maakonnas, kui jätkusuutlik, tegusaid naisi ühendav organisatsioon, mida näitab ühingu liikmete pidev kasvav trend.

Juhatuse liikmed on kaasatud maakonna arengut puudutavatesse töörühmadesse ja silmapaistvate tegude hindamiskomisjonidesse.  Kajastame oma tegevusi aktiivselt oma FB kontol ja toetame oma liikmete tegevusi igati.

Aasta suuremaks sündmuseks on naistepäeva paiku toimuv Ettevõtlike Naiste Päev, samuti osaleme juba mitmendat aastal Raplamaa Arendus-Ettevõtluskeskuse partnerina traditsiooniks saanud üle-eestilisel Ettevõtlusnädalal, korraldades erinevaid sündmusi. 2018 on meie ühingu korraldada juba 3 sündmust, külastus tootmisettevõtetesse, Motivatsiooniõhtu ja Kehtna Kutsehariduses toimuv päev. Suveperioodil oleme korraldanud meelelahutusüritusi nii oma liikmetele, kui laiemale avalikkusele.

MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal sõprusühingud ja võrgustikud:

Ühingud:
Rapla Ettevõtjate Ühing
Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus
Läänemaa Mentorklubi
ETNA Eestimaal
Võrumaa Naiste Ühendust
Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

http://Rapla vald

http://Rapla Kultuurikeskus

Naisettevõtjate võrgustikud:

Harjumaal
Pärnumaal
Järvamaal

Lääne-Virumaal

Saaremaal